Heb jij bemiddeling in een arbeidsconflict nodig?

Waar samengewerkt wordt, is er altijd een kans op het ontstaan van arbeidsconflicten. Een arbeidsconflict kan om allerlei redenen ontstaan en kan ook plaats vinden tussen verschillende partijen. Denk aan een conflict tussen de werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Nu is het natuurlijk niet zo dat iedere ruzie op het werk ook direct een arbeidsconflict is. Bij een arbeidsconflict is er sprake van langdurige tegenstellingen of onenigheden die niet goed worden opgelost. Het gevolg hiervan zijn frustraties of zelfs een langdurige verzuim van de werknemer. Met bemiddeling  wordt het arbeidsconflict opgelost.

Los door middel van arbeidsconflict bemiddeling een conflict op

Als een arbeidsconflict (deels) onopgelost blijft, dan heeft dit meestal grote gevolgen. Er zijn alleen maar verliezers.  Een externe bemiddelende partij kan veel doen om partijen nader tot elkaar te brengen. Het probleem is namelijk dat de conflicterende partijen elkaars standpunten niet kunnen of willen zien. Een mediator als bemiddelende partij ziet wel beide standpunten en brengt vaak hele nieuwe ideeën en oplossingen in om een conflict toch opgelost te krijgen.

Bemiddeling bij een arbeidsconflict door de mediators van Windkracht-11

Speelt er in jouw organisatie momenteel een arbeidsconflict? Ernstige conflicten betreffen niet alleen meer de conflicterende partijen. Dit kan van invloed zijn op andere delen van het bedrijf en werkprocessen beïnvloeden. Een arbeidsconflict leidt zelden tot positieve ontwikkelingen in een organisatie. Beter is het om arbeidsconflicten zo snel mogelijk op te lossen. Zorg daarom voor bemiddeling bij een arbeidsconflict. Windkracht-11 kan jullie hierbij helpen. Wij zijn de frisse wind die jullie gedachten van nieuwe inzichten voorzien. Hierdoor ga je inzien dat niet het conflict centraal hoeft te staan, maar jullie gedeelde waarden en doelstellingen.

organisatieadvies

Contact

Wij zorgen voor een open dialoog in een veilige omgeving waarin ieder zijn of haar kaarten op tafel mag leggen. We nemen je graag mee in onze werkwijze.

Ongeldige e-mail
Ongeldig nummer