Windkracht-11 staat bekend om van "Gedoe" "Gedaan" te maken. Die missie passen we dan ook toe op het ontwikkelen van jouw organisatie.

Lees hieronder meer over ons praktisch 4-stappenplan. Vandaag starten binnen jouw organisatie?

Stap 1 | Cultuur-en leiderschapsscans

Binnen deze eerste stap zorgen we op een korte, krachtige manier voor het juist inzicht op drie niveaus:

  • organisatie en cultuur
  • team
  • individu

Een organisatie mag dan wel bestaan uit allemaal verschillende mensen, maar wat is de  gezamenlijke, bindende factor? Deze gezamenlijkheid hebben we zo achterhaald met deze krachtige eerste stap: Ontdek je #Cultuurcode®.

Juist de kracht van de verschillen en het inzien waar deze zitten, daar gaan we gebruik van maken.

Aan de slag met deze stap

In deze stap hebben we aantal effectieve instrumenten die we inzetten. Zo is er de cultuurcode® (een eigen, gedeponeerd merk van windkracht-11) maar ook onze drijfveren-en talentanalyses die zowel op individueel* als team niveau ingezet kan worden.

Voor de verdieping werken we met de 7life communicatie scan of het enneagram.

De verkregen inzichten worden eerst individueel besproken. De start van het actie plan is er en je weet wat er als eerste opgepakt gaat worden.

Om een brug te slaan tussen weten en doen, werken we ook veel met teamopstellingen. Zo wordt direct duidelijk waar jullie kracht en  valkuilen zitten.

 

* De persoonlijke scan laat jouw talenten, motivatie en ambitie zien, maar ook je interactiestijl. Hoe communiceer jij? Met deze waardevolle informatie zien wij waar jij het beste binnen het programma past en hoe jij je het beste kunt ontwikkelen.

Het resultaat

Met deze stap krijgen jullie ook aan de oppervlakte wat zich in de onderstroom bevindt. Wat vindt, voelt en denkt iedereen en staat dit allemaal wel in één lijn met elkaar? In elke organisatie is er weerstand, onzekerheid, een verschillende kijk op dingen. Dat gegeven is niet erg, maar gebruik het vooral!

In 89% van de gevallen zien wij dat het beeld van het hoger management flink afwijkt van het beeld van het uitvoerend management. Een hoog percentage, maar niet alarmerend als je weet wat je er mee moet gaan doen.

De inzichten verkrijgen is niet de oplossing, het is een geleider. Een instrument om sneller met elkaar tot oplossingen te komen. Na stap 1 heb je de inzichten die nodig zijn om effectief over te gaan naar het "doen".

Werk je al met deze instrumenten?

Perfect! Dat komen we vaker tegen en zeker in grotere organisaties. Dan is het nu zaak alles wat je al hebt te verbinden en er een goed werkend actieplan van te maken. 

we halen het net op en jij haalt meer uit de investering die  toch al deed. Door naar stap 2: activeren!

Stap 2 | Van inzicht naar doen

Jullie hebben de inzichten helder, de pijnpunten zijn gevonden en jullie weten waar de kansen zitten. Het belangrijkste van deze tweede stap is van inzicht naar doen.

Vanuit Windkracht 11 nemen wij geen leger aan adviseurs en trainers mee, nee, jullie gaan juist aan de slag met talenten, kennis en ervaring die al in jullie organisatie aanwezig zijn. Wij passen in deze stap een krachtige intervisie methode toe ik je ook zelf gaat leren.

Samen stellen we het plan op, maken we doelstellingen en bepalen we binnen welke tijd deze doelstellingen worden opgepakt. Wat moet er als eerst gebeuren, wat kunnen jullie later oppakken?

Vanuit de persoonlijke analyses kunnen we iedereen een rol geven in het plan die past bij zijn of haar talent en kracht. We weten wie we het beste in kunnen zetten in de diverse stappen en acties.

Aan de slag dus!

Binnen deze stap gaan jullie aan de slag met het opstellen van het plan aan de hand van de vijf bouwstenen van de cultuurcode. Strategie, leiderschap, structuur, kernwaarden & samenwerking. Aan welke radartjes moet gedraaid worden om positieve veranderingen teweeg te brengen en binnen welke tijd moet dit gebeuren?

Naast de bouwstenen gaan jullie aan de slag met de juiste mensen in de juiste rol zetten. Wie is waar op zijn best en zal de beste resultaten behalen binnen de gestelde doelen?

Concrete stappen, het resultaat van deze stap

Het resultaat van deze stap dat er meer inzicht in het hoe komt: Doelen, middelen, mensen. .Het framework staat, wat gaan jullie doen binnen welke tijd?

Jullie weten precies wat, wie, waar en wanneer en kunnen hiermee door naar de volgende stap. De drijvende kracht die we als windkracht-11 toevoegen: leren & ontwikkelen

Stap 3 | Leren en Ontwikkelen

De kracht van het doen, daar geloven wij in. Wij zijn niet het bureau dat alleen een plan maakt,  maar niet voor resultaat gaat. Omdat we weten dat het plan op een gegeven moment in de kast ligt en door de drukte van alle dag vergeten wordt, is deze stap juist zo belangrijk om jullie echt verder te helpen.

Als onze programma's zijn gebaseerd op de 70-20-10 regel van het Nieuwe Leren:

  • 70% leer je on the job –door gerichte intervisie, het gebruik van eigen praktijkvoorbeelden, coaching en het ontwikkelen van een feedback cultuur
  • 20% leer je door interactie met anderen–groepstraining en interactieve trainingsvormen (games, opdrachten, teambuilding activiteiten)
  • 10% leer je uit theorie (literatuur, tijdschriften, films…)

Jullie gaan onder onze leiding  aan de slag met groepsbijeenkomsten, intervisies, trainingen, workshops & individuele bijeenkomsten. Alles wat nodig is om actief bezig te zijn met het gemaakte plan van aanpak.

De leidinggevenden krijgen handvatten om hun team te  informeren en activeren. Uiteindelijk is iedereen bezig met de gestelde doelen en leert en ontwikkelt tegelijkertijd door nieuwe inzichten direct in de praktijk toe te passen.

 

Aan de slag met HR - In deze stap zijn wij ook al actief aan de slag met jullie HR professional(s). Welke HR instrumenten kunnen we activeren om de thema's uit het plan in jullie organisatie nog meer te laten leven en invulling te geven. Hoe maken we het leren en ontwikkelen duurzaam?

Ook bieden we blijvende HR ondersteuning op basis van interessante abonnementsvormen. Flexibele ondersteuning die heel effectief en efficiënt kan zijn in deze fase.

Leren en ontwikkelen, wat is het resultaat?

Wat afgesproken is, brengen jullie deze stap in de praktijk. We starten met een paar goede, snelle stappen, zonder de lange termijn doelen uit het oog te verliezen.

Jullie zijn als organisatie direct in beweging en iedereen merkt wat het plan en de acties voor de organisaties doen. Het geleerde wordt direct in de praktijk gepast.

Stap 4 | Borgen in een fris HR beleid

Je organisatie is nu volop in beweging. De urgentie en de ambitie is helder. Korte termijn doelen worden behaald. Maar hoe goed de start ook, na verloop van tijd valt een en ander weer een beetje stil. Wij zorgen voor de drijvende krachten die de beweging aan de gang houden.

De fase van het borgen is de drijvende kracht voor het behalen van je doelen op lange termijn. Het voorkomt dat de beweging die in gang is gezet stilvalt na verloop van tijd.

Wij zorgen voor het afhechten van de thema's, voor het eigenaarschap binnen je organisatie. Je zult nu zien dat de invulling van de vijf bouwstenen van jouw Cultuur zijn kracht bewijst.

Wat bereiken jullie door acties te borgen?

Wij zorgen er voor dat deze fase ook echt wordt gestart en er resultaten geboekt worden. Dat wat afgesproken is, dat wat in gang is gezet, is nu onderdeel van nieuwe manieren van werken, nieuwe vormen van communiceren, nieuwe manieren van leidinggeven.

Een belangrijke geleider in deze fase is de invulling van je HR beleid.

Extra HR diensten om borging te garanderen

In de activeringsfase gaat het HR team al aan de slag met het gemaakte plan. Ook vanuit stap 1, het identificeren, is al duidelijk of er voldoende HR capaciteit aanwezig is binnen jouw organisatie. Voor onderstaande situaties bieden wij een directe oplossing.

HR is aanwezig, extra begeleiding is nodig - Door middel van coaching en training van het aanwezige HR team, kunnen zij in de toekomst zelf de borging voorzien.

Er is onvoldoende HR capaciteit in de eigen organisatie - In deze situatie kunnen wij, vanuit Windkracht 11 helpen de juiste HR professionals te werven en selecteren. Ook vanuit deze oplossing kan uiteindelijk een eigen HR team in de toekomst de borging voorzien.

Is er geen of onvoldoende HR kracht aanwezig dan kan Windkracht-11 helpen!

Vanuit onze kennis en ervaring hebben we interessante en flexibele oplossingen om de HR kennis en daadkracht in jouw organisatie in te vullen en aan te vullen.

Benieuwd naar de opties en interessante abonnementsvormen. Neem dan contact met ons op.

Contact

Wil je weten wat Windkracht 11 voor jou kan betekenen? Er zijn diverse manieren om contact met ons op te nemen en geheel vrijblijvend een uurtje frisse wind te voelen.

Ongeldige e-mail
Ongeldig nummer