Skip to content

De Cultuur Code

Veel van onze klanten begrijpen dat Cultuur belangrijk is, maar hoe er mee om te gaan in je bedrijf, dat is weer een andere vraag. Cultuur is niet tastbaar, je kunt het niet meten en voor sommigen is het een ronduit vaag begrip.

We zijn er om je te helpen!

Cultuur

Een patroon van menselijke activiteiten en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat door de mens verworven is, tegenover de "natuur", dat wat aangeboren is, gesteld.

Cultuur verwerf je, je kunt er iets mee doen. Het is dan ook niet vreemd dat het woord cultuur omarmd wordt in veel management-en organisatieliteratuur. Daarin valt te lezen dat de bedrijfscultuur zeker van invloed is op de prestaties van een onderneming. Cultuur is dus zeker iets om serieus te nemen in je organisatie.

Zo doen wij dat...

Cultuur wordt gevormd door de normen, waarden en de veronderstellingen over de werkelijkheid van (groepen) mensen in een organisatie en dat komt dan tot uiting in hun gedrag of resultaat daarvan. Je kunt wel raden wat er gebeurt als er wordt uitgegaan van verkeerde veronderstellingen!

Een relatie dus tussen cultuur (gedrag) en structuur (groepen mensen) binnen een organisatie en het belang van de juiste veronderstellingen over zo doen wij dat hier.

We komen al een heel eind.

  • Cultuur is voor recruitment wat het product voor marketing is.
  • Cultuur is "superlijm"; een lekkere cultuur bindt mensen en draagt bij aan goede prestaties.

Maar realiseer je ook: cultuur gebeurt. Of je het plant of niet, het ontstaat. Dus waarom niet een "lekkere" cultuur cultiveren. Hoe? Start het #cultuurcode spel!

Cultuur en structuur

De Cultuurcode: spel met resultaat

Cultuur ontstaat, sterker nog het is al onder ons. In onze trajecten gebruiken we de ijsberg van McClelland om onze klanten uit te dagen en verder te kijken dan het (zichtbare) gedrag van jouw medewerker of jou zelf. Het is slechts het topje van de ijsberg. Dat wat onder de waterspiegel gebeurt is veel interessanter en juist daar moet je mee aan de slag: kennis en vaardigheden, normen en waarden, motivatie en ambitie en wie ben je nou als persoon.

Onder meer Edgar Schein past dit model ook toe op organisaties en dit is het kader van de door ons ontwikkelde #CultuurCode. Een spel met een leuke invalshoek.

Ambiëren, communiceren en ervaren

Het hart van de cultuur wordt hier omschreven door de organisatie ideologie,

de kernwaarden (hoe gaan we het doen) maar ook het kerndoel (waarom gaan we het doen). Die twee samen zorgen voor balans in betrokkenheid en begrip.

Hieruit volgt een vertaalslag naar gedrag, (nieuwe) rituelen, het doorleven van de kernwaarden. Praat niet over de ander maar met de ander.

En hoe beter dit te verankeren dan te ervaren dat het werkt. Vervang "oude" symbolen door nieuwe en ervaar die lekkere Cultuur. Leren is ervaren en delen. Je "lekkere" cultuur wordt tastbaar, voelbaar, merkbaar.

Aan de hand van een aantal opdrachten brengt de #CultuurCode woorden en beelden samen in een voor alle medewerkers begrijpbare weergave van die cultuur die mensen bindt en bemint. We gaan van erover praten naar het doen. Dat is Windkracht-11.

Cultuur code Windkracht-11

Waarom de Cultuurcode inzetten?

Denken

De cultuurcode zet de mensen zelf aan het denken en past daarom perfect in het nieuwe leren.

Interactief

De cultuurcode is een interactieve spelvorm en brengt direct nieuwe inzichten.

Inzicht

De cultuurcode is bij uitstek geschikt voor inzicht in cultuurverschillen in internationale organisaties en omgevingen.

Contact

Meer weten over het #CultuurCode Spel en hoe we dit in jouw organisatie kunnen inzetten? Neem hieronder contact op voor een vrijblijvend uurtje frisse wind waarin je alles komt te weten! Vul onderstaand contactformulier in, neem direct contact op via 033 - 285 34 96 of e-mail ons.

Ongeldige e-mail
Ongeldig nummer
Scroll To Top