Ontdek je Cultuur Code

Boeken vol zijn er geschreven over cultuur. Er zal dus wel iets interessants aan de hand zijn met cultuur. Google geeft in 0,30 sec meer dan 119 miljoen hits. Wat is het en vooral wat kun je ermee. Is het een zoveelste hype of de heilige graal voor jou als ondernemer?

Zoals gezegd er zijn veel definities van cultuur te bedenken en te vinden. Een algemene definitie van cultuur leert ons het volgende:

Cultuur verwijst naar het patroon van menselijke activiteiten en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat door de mens verworven is, tegenover de “natuur”, dat wat aangeboren is, gesteld.

Ok. Cultuur gaat dus in ieder geval over wij mensen en het is dan ook niet vreemd dat het woord cultuur omarmd wordt in veel management-en organisatieliteratuur. Daarin valt te lezen dat de bedrijfscultuur zeker van invloed is op de prestaties van een onderneming. Cultuur is dus iets om serieus te nemen. Eigenlijk gaat het over de vraag hoe mensen met elkaar omgaan.

De termen cultuur, bedrijfscultuur en organisatiecultuur worden gebruikt als synoniemen. Leiderschap gaat in wezen om de vraag hoe managers met hun mensen omgaan. Daarmee is het ook zeker een cultuuraspect en de moeite waard om in een andere blog op terug te komen.

Cultuur wordt gevormd door de de normen, waarden en de veronderstellingen over de werkelijkheid van (groepen) mensen in een organisatie en dat wat tot uiting komt in hun gedrag of resultaat daarvan.

Koester Cultuur

Een relatie dus tussen cultuur (gedrag) en structuur(groepen mensen) binnen een organisatie:

Het is mijn overtuiging dat de heilige graal van samenwerken niet per definitie te vinden is binnen die formele structuur. Gebouwen, afdelingsstructuren, ze kunnen bijdragen aan beter samenwerken, maar meer effect is te verkrijgen in de mensen zelf en hun gedrag. Dus mijn advies Koester Cultuur!

Waarom:

  • Cultuur is voor recruitment wat het product voor marketing is
  • Cultuur is “superlijm”; een lekkere cultuur bindt mensen en draagt bij aan goede prestaties

Maar realiseer je ook: cultuur gebeurt. Of je het plant of niet, het ontstaat. Dus waarom niet die “lekkere” cultuur cultiveren. Hoe? Start het #cultuurcode spel!

Het cultuur code spel

Cultuur ontstaat, sterker nog het is al onder ons. In mijn trajecten gebruik ik vaak de ijsberg van McClelland om mijn klanten uit te dagen verder te kijken dan het (zichtbare) gedrag van hun medewerker of henzelf. Het is slechts het topje van de ijsberg. Dat wat onder de waterspiegel gebeurt is veel interessanter en juist daar moet je mee aan de slag: kennis en vaardigheden, normen en waarden, motivatie en ambitie en wie ben je nou als persoon.

McAuley past dit model ook toe op organisaties en is in het kader van het #CultuurCode spel een leuke invalshoek. Een vrij vertaalde weergave van zijn model wordt hieronder getoond.

Het hart van de cultuur wordt hier omschreven door de organisatie ideologie, de kernwaarden (hoe gaan we het doen) maar ook het kerndoel (waarom gaan we het doen). Die twee samen zorgen voor balans in commitment aan het geheel maar ook ruimte voor individuele creativiteit.

Rondom het hart worden symbolen gevormd. Vervang “oude” symbolen door nieuwe en ervaar die lekkere cultuur. Leren is ervaren!

En tot slot doen alle zintuigen mee in de cultuurdragers, je lekker cultuur wordt tastbaar, voelbaar, merkbaar.

De #cultuurcode brengt woorden en beelden samen in een voor alle medewerkers begrijpbare weergave van die cultuur die mensen bindt en bemint. Dat is pas lekker. Win kanten, win omzet, win plezier.

Jouw eigen cultuur code ontdekken? Klik hier voor een fris gesprek.

Windkracht-11

Windkracht-11 is een organisatie advies bureau. Een dik adviesrapport maken dat veel tijd kost en daarna in de kast belandt, dat doen wij niet. Wij brengen direct de beweging waar die nodig is. We staan voor de kracht van het doen.

Laat een reactie achter