Een zevental handvatten voor een frisse wind door de bedrijfscultuur

Velen associëren een bedrijfscultuur vandaag de dag nog altijd met oud, vastgeroest en niet meer van zijn plek te krijgen. Alsof het een vergeten fiets op Amsterdam centraal betreft. Deze is echter nog altijd tastbaar, in tegenstelling tot een heersende bedrijfscultuur. Het gros van de pogingen om een verandering te bewerkstelligen komt dan ook niet van de grond. Niet in de laatste plaats omdat ze te drastisch worden aangesneden. Het uitwissen van de huidige bedrijfscultuur is sporadisch tot nooit wenselijk, aangezien deze nagenoeg gelijkstaat aan de persoonlijkheid van een organisatie. Wat als de bedrijfscultuur toch aan verandering toe is?

Een volledig schone lei is overbodig

Laat de huidige situatie altijd dienen als uitgangspunt. Hoe mooi of verschrikkelijk bepaalde visies ook kunnen zijn, geen enkele bedrijfscultuur is 100% goed of slecht. Alles valt of staat met het in- en overzichtelijk maken van de huidige omstandigheden. Welke speerpunten zorgen voor het maken, dan wel breken van de cultuur? Door dit zorgvuldig in kaart te brengen is het gemakkelijker te bepalen of ze voor of tegen je werken. Ze gaan je bovendien pas waarde opleveren wanneer ze nageleefd worden en verankerd raken in de organisatie zelf. Een voorbeeld: Hanteert je bedrijf een vlakke hiërarchie, stimuleer dan de deelname van meer personeel in een junior functie in discussies. Zonder dat hier eventuele negatieve gevolgen aan kleven.

Laat het zien

We zeggen en denken vaak van alles, maar komt dit ook tot uiting in ons gedrag? Hetgeen we doen spreekt hierin boekdelen. Zodra die verandering zichtbaar wordt in het gedrag laten de positieve gevolgen zich niet lang raden. Volg het welbekende voorbeeld van geen woorden maar daden. Toon aan waar jullie bedrijfscultuur voor staat en laat iedereen volgen.

Focus op kleine kritieke succesfactoren

De kleinste gedragingen kunnen grote gevolgen hebben wanneer ze massaal worden uitgevoerd. Leg je focus daarop op een aantal kritieke manieren van handelen. Wees scherp, strikt en selectief om een aantal zaken voor eens en voor altijd aan te pakken. Dankzij deze focus gaan ze op termijn deel uitmaken van je belangrijkste kernwaarden.

Benut ieders potentieel

Het is een misvatting om te denken dat leiderschapskwaliteiten zich enkel in de bovenste laag van de organisatie ophouden. Deze zijn in iedere laag terug te vinden. Identificeer deze interne pionnen en laat hun potentie niet onbenut. Wanneer zij het gewenste voorbeeld geven zal dit niet zonder positieve gevolgen blijven.

Stuur van bovenaf aan op gedragsverandering

Schenk, naast je natuurlijke leiders, ook extra aandacht aan de leiders op hiërarchisch niveau om de gewenste gedragsverandering succesvol door te voeren. Dit om te voorkomen dat ongewenst gedrag doorsijpelt in de overige lagen van de organisatie. Durf op dit gebied ook bepaalde zaken uit handen te geven. Iedere gezonde bedrijfscultuur is gebouwd op basis van vertrouwen.

Maak hét inzichtelijk via een bedrijfscultuur model

Wil je effect genereren? Dan is het raadzaam om zaken inzichtelijk te maken. Het veelgebruikte UI-model en de vijf cultuurdimensies volgens Hofstede kunnen hier uitkomst in bieden. Dit doe je bijvoorbeeld ook door het personeel praktijkvoorbeelden voor te leggen. Wanneer jij dit, dan dat. Op deze wijze maak je de vertaalslag naar de gevolgen die verschillende gedragingen hebben. Door dit visueel en meetbaar te maken vergroot je de slagingskans bovendien aanzienlijk.

Deel met de online achterban

Wanneer de gewenste gedragsveranderingen intern haar effect gaan hebben, is het noodzaak deze ook in de externe uitingen door te laten klinken. Via de verschillende sociale media platforms gaat dit vandaag de dag gelukkig een stuk sneller en efficiënter dan voorheen. Maak gebruik van blogs, facebook of LinkedIn om je nieuwe ideeën te delen met je online achterban.

Ga mee in de juiste richting

Leer jij graag op een interactieve manier alle ins en outs kennen van de huidige cultuur die er binnen je organisatie heerst? Laat dan een frisse wind razen via de speciaal ontworpen cultuurcodescan. Weten waar je naartoe wilt, gaat pas wanneer je weet waar je staat. Ben jij je bewust van je huidige locatie, maar heb je een andere vraag voor ons? Neem dan direct contact op en vuur hem op ons af!

Windkracht-11

Windkracht-11 is een organisatie advies bureau. Een dik adviesrapport maken dat veel tijd kost en daarna in de kast belandt, dat doen wij niet. Wij brengen direct de beweging waar die nodig is. We staan voor de kracht van het doen.

Laat een reactie achter