De kunst van balanceren

Het is een kunst. Balanceren als manager in een organisatie. Balanceren tussen al die wensen en al die mensen. De klant staat centraal en Customer Intimicy is de gekozen strategie. Maar je hoort ook over het belang van de betrokkenheid en motivatie van de medewerker.

Het engagement survey is hot topic en de uitslagen worden binnenkort weer aan je gepresenteerd. En dan vinden je collega managers en jouw leidinggevende er ook nog wat van. Managen is de kunst van balanceren, ga er maar aanstaan.

Onze ICT opdrachtgever bracht ons naar hun delivery centers in o.a. Servië om 80 van hun lijnmanagers te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. In maart was het thema Transparante Communicatie.

Een interessant onderwerp, zeker wanneer er minimaal 4 verschillende culturen in de groep aanwezig zijn. Onze ervaring leert dat door ruimte te geven aan de verschillende landculturen, maar de gewenste bedrijfscultuur als uitgangspunt te nemen, er inzichten ontstaan die direct vertaalbaar zijn naar de praktijk van deze managers.

Managers overigens in het spitsuur van hun leven. Dus ook de balans zoeken met het thuisfront is voer voor discussie. Zeker in de snel veranderende ICT branche.

Tijdens dit deel van het programma was het thema Transparante Communicatie met als stelling: van Dilemma naar Dialoog. Niet de ogen sluiten voor de dilemma’s die je hebt als manager, maar ze juist uitspreken en met elkaar oplossingen vinden en ervaringen uitwisselen.

Uiteraard gaven we ook dit programma weer volledig vorm conform onze visie op Het Nieuwe Leren. Maar liefst 70% beklijft door dingen te doen en vooral wanneer zij daar direct feedback op krijgen, 20% van het leren krijgt vorm door gerichte gesprekken, coaching en interactie.

De overige 10% van de ontwikkeling gebeurt door traditionele opleiding in combinatie met schriftelijk lesmateriaal en passende literatuur.

Aan de hand van 4 subonderdelen hebben we met de groepen transparante communicatie verkend en in de praktijk gebracht:

Het managen van verwachtingen: Want als de start goed is, word de uitkomst briljant.

Feedback geven, vragen en ontvangen: Het belangrijkste instrument in je gereedschapskist als manager maar eigenlijk ook gewoon als mens in het algemeen.

De kunst van het balanceren: Het is een dunne lijn om te komen tot een gezamenlijk doel met je klant, je team, je collega, je manager. Laten we de kunst van onderhandelen verkennen en inzetten.

Conflict hantering: Wees niet bang, we zijn nu eenmaal mensen met emoties dus ja, conflicten zullen er zijn.

In anderhalve dag discussieerden we, brachten we theorie in de praktijk, zagen we voorbeelden en plaatsten we het geleerde in de eigen dagelijkse omgeving. We kunnen met recht zeggen dat we de dilemma’s om hebben gezet naar dialoog. Op naar de volgende module in mei!

Meer weten over de frisse programma’s van Windkracht-11, kijk hier!

Windkracht-11

Windkracht-11 is een organisatie advies bureau. Een dik adviesrapport maken dat veel tijd kost en daarna in de kast belandt, dat doen wij niet. Wij brengen direct de beweging waar die nodig is. We staan voor de kracht van het doen.

Laat een reactie achter